Mahatma biography

mahatma biography

Mahatma gandhi biography, biography

Ruch biernego oporu edytuj edytuj kod tzw. Ustawa rowlatt z roku 1919 upoważniała rząd do uwięzienia wszystkich winnych zamieszek bez przeprowadzenia procesu sądowego. W pendżabie miała miejsce masakra jallianwala bagh (znana też jako masakra Amritsar w której z ręki brytyjczyków zginęło 379 ludzi. Zostawiła ona w narodzie poczucie głębokiej traumy, spowodowała także wybuch powszechnej nienawiści oraz liczne akty przemocy. Gandhi potępił zarówno postępowanie brytyjczyków, jak i akcje odwetowe hindusów. Sławna stała się jego oferta złożenia kondolencji Brytyjczykom, którzy ucierpieli, oraz skazania winnych zamieszek. Propozycja została przyjęta po bardzo emocjonalnej przemowie gandhiego, w której argumentował, że każda przemoc jest zła i nie można jej niczym usprawiedliwić.

Mahatma gandhi biography - mocomi kids

Gandhi założył na tych terenach aśram, wokół którego skupili się jego zwolennicy oraz ochotnicy z innych regionów. Podjął szereg obserwacji i badań życia mieszkańców, poznawał ich biedę oraz cierpienie. Szybko zdobył poparcie wieśniaków, zorganizował grupy do oczyszczania wiosek, budował szkoły i szpitale, zachęcał lokalnych zarządców wiosek do likwidowania przesądów takich jak nietykalność, gorsze traktowanie kobiet czy tzw. Najważniejsze miało się stać, gdy gandhi został aresztowany przez policję i nakazano mu opuszczenie prowincji pod zarzutem wzbudzania niepokoju i zamieszek. Setki tysięcy ludzi zaprotestowały, zbierając się przed miejscem uwięzienia gandhiego oraz przed posterunkami policji i sądami, domagając się uwolnienia swojego przywódcy. Sąd niechętnie spełnił żądania tłumu. Teraz mahatma poprowadził zakrojone na szeroką skalę protesty przeciwko wielkim posiadaczom ziemskim, którzy w końcu, zmuszeni przez brytyjczyków, podpisali porozumienie z manifestantami, gwarantujące odszkodowania dla pokrzywdzonych wieśniaków oraz oddawali na własność drobnym dzierżawcom uprawianą przez nich ziemię, zlikwidowano także podwyżki czynszów aż do czasu załagodzenia. To w tym okresie gandhi uzyskał przydomki bapu (ojciec) oraz mahatma (wielka dusza). W khedzie rolników reprezentował vallabhbhai patel, który wynegocjował z brytyjczykami zawieszenie poboru podatków do czasu poprawy sytuacji ludności. Wypuszczono także na wolność wszystkich uwięzionych wcześniej protestujących. W rezultacie tych sukcesów Mahatma stał się sławny w całych Indiach i rozbudził świadomość narodową w zniewolonym do tej pory narodzie.

Spotkało się to ze sprzeciwem dużej części społeczeństwa, ale gandhi argumentował, że hindusi muszą działać na rzecz Imperium, jeżeli chcą zdobyć pełne prawa obywatelskie (liczył, że brytyjczycy docenią te wysiłki). Zabierał wielokrotnie głos na konwencjach Kongresu narodowego, ale do polityki był wprowadzany głównie dzięki gopalowi Krishnie gokhalemu, w tym czasie najbardziej szanowanemu działaczowi partii. Champaran i kheda edytuj edytuj kod główne osiągnięcia gandhiego w roku 1918 to kampania champaranu i tzw. Duże zasługi w tym czasie dla partii miał też sardar Vallabhbhai patel, który był prawą ręką gandhiego. W obwodzie champaran w stanie bihar Gandhi zorganizował obywatelski paper ruch oporu, którego główną siłą były dziesiątki tysięcy najemników rolnych oraz biednych rolników prowadzących małe gospodarstwa, zmuszanych do uprawy indygo i innych roślin przemysłowych zamiast zbóż czy warzyw dających wyżywienie. Ludzie ci prześladowani przez lokalne milicje (głównie brytyjskie) posiadaczy ziemskich żyli w skrajnym ubóstwie. Ich wioski były brudne, a warunki życia urągały wszelkim zasadom higieny, szerzył się alkoholizm, ponadto mieszkańcy tych osad należeli przeważnie do nietykalnych, co jeszcze pogarszało ich sytuację; na domiar złego Brytyjczycy podnieśli podatki.

mahatma biography

Mahatma gandhi, biography, accomplishments

Kiedy próbował ułożyć tu swoje życie zawodowe, redagując gazety czy wykonując zawód adwokata, spotkał gopala Krishnę gokhalego, który poprosił go o aktywne włączenie się w najważniejsze dla narodu sprawy, a takimi były przede wszystkim kwestie polityczne. Gandhi i jego żona kasturba zaczęli podróżować po całym kraju, przebywając głównie w aśramach Gujaratu i maharashtry oraz w domostwach swych zwolenników. Podczas pobytu w Delhi zaprzyjaźnili się ze śri Ghanshyamem Das Birlą, który umożliwił im pobyt biography w jego rezydencji w Birla. Przez pewien czas w Delhi gandhi kierował centrum, które walczyło z dyskryminacją kasty niedotykalnych. Gandhi prowadził korespondencję z wieloma osobami, kontynuował także swoje eksperymenty z dietą, przejawiał też coraz większe zrozumienie dla tajemnic religii i filozofii (dotychczas był na te sprawy obojętny ale skupiał się w swej działalności głównie na sprawach politycznych. Kierował także pracą aśramu i nakłaniał swoich współpracowników do stosowania właściwych metod walki politycznej (bez stosowania przemocy fizycznej). Ku niepodległości Indii (1916-1945) edytuj edytuj kod tak samo jak w czasie wojny burskiej, gandhi wspierał brytyjski wysiłek wojenny i aktywnie zachęcał hindusów do wstępowania do armii.

Ponadto manifestanci mieli znosić pokornie wszelkie upokorzenia, powstrzymując się od używania przemocy. Plan został zaakceptowany i przerodził się w siedmioletnią walkę, w trakcie której tysiące hindusów zostało uwięzionych (łącznie z wielokrotnie przetrzymywanym w areszcie gandhim pobitych, a nawet zastrzelonych za strajkowanie, odmawianie poddania się rejestracji, palenie kart rejestracyjnych czy angażowanie się w inne formy biernego oporu. Podczas gdy rząd coraz bardziej zaostrzał represje, opinia publiczna stawała po stronie protestujących, co ostatecznie zmusiło południowoafrykański rząd Jana Christiana Smutsa do podjęcia rozmów i zawarcia kompromisu z gandhim. W czasie tych lat spędzonych w południowej Afryce gandhi czerpał inspiracje do swoich działań z bhagavadgity i pism Lwa tołstoja. Przetłumaczył listy tołstoja do hindusów, a także korespondował z nim aż do jego śmierci. Gandhi był także zainspirowany twórczością amerykańskiego pisarza henryego davida Thoreau, a szczególnie jego esejem o nieposłuszeństwie obywatelskim. Po wybuchu i wojny światowej Gandhi pomagał w organizowaniu hinduskiego korpusu pomocy medycznej w wielkiej Brytanii, ale działania te spotykały się z niechęcią rządu brytyjskiego. Powrót do Indii edytuj edytuj kod gandhi wrócił do Indii w roku 1915 i wkrótce zaczął zmieniać swoje dotychczasowe przyzwyczajenia oraz styl życia na bardziej odpowiadające hinduskiej tradycji.

Biography, mahatma gandhi - father of Nation

mahatma biography

Mahatma gandhi biography, biography Online

Dzięki kongresowi udało się nadać społeczności hinduskiej spójność i siłę wystarczającą, by zaczęła wywierać presję na rząd i brytyjskie władze kolonialne, domagając się zmian istniejącego stanu rzeczy. W 1896 roku gandhi na krótko wrócił do Indii, aby zabrać plumbfirst stamtąd żonę i dzieci do południowej Afryki. Po powrocie, w styczniu 1897 roku, został zaatakowany przez biały tłum, który próbował dokonać na nim samosądu. Wtedy to ujawniła się jego osobista siła, która miała być motorem dalszych kampanii. Mianowicie gandhi odmówił wniesienia oskarżeń przeciwko osobom, które go napadły, deklarując jednocześnie, że nie będzie nigdy dochodził zadośćuczynienia w sądzie. Gandhi (środkowy rząd. Od prawej) jako członek korpusu medycznego w czasie wojny burskiej W początkowym okresie trwania wojny burskiej Gandhi próbował zorganizować wsparcie społeczności hinduskiej dla wysiłków wojennych (deklarującej lojalność wobec Korony Brytyjskiej co miało przyczynić się do legitymizacji hindusów poprzez przyznanie im pełnych praw wyborczych.

Dzięki jego staraniom powstał tysiącstuosobowy korpus hinduski (300 ludzi wolnych i 800 robotników kontraktowych) 13, w którym sam pełnił funkcję noszowego 18 w bitwie o spion Kop i został nawet odznaczony. Jednak po zakończeniu wojny sytuacja hindusów nie poprawiła się i nie doceniono ich wysiłków dla utrzymania afryki południowej w rękach brytyjskich. W 1906 roku rząd Transwalu ogłosił ustawę zmuszającą do rejestracji członków społeczności hinduskiej. W trakcie masowych protestów, które miały miejsce w Johannesburgu we wrześniu, gandhi opracował nową postawę wobec swoich przeciwników tzw. Satyagraha (przywiązanie do prawdy) 19 oraz po raz pierwszy pokojowe protesty mające się sprzeciwić nowemu prawu.

Później, podróżując dyliżansem, został pobity przez woźnicę za to, że odmówił jazdy na podnóżku, bo musiało się znaleźć miejsce wewnątrz dla europejskich pasażerów. Musiał także ścierpieć inne niewygody w czasie podróży, łącznie z wyrzucaniem z hoteli. Te wydarzenia stały się punktem zwrotnym w jego życiu i pewnego rodzaju katalizatorem dalszej przemiany, która zaszła w trakcie podróży do Pretorii. Przykre doświadczenia spowodowały, że odtąd uważnie notował jak traktowani są jego rodacy w Pretorii. Gandhi poczuł na własnej skórze rasizm, uprzedzenia i niesprawiedliwość w stosunku do kolorowych. Zaczął rozważać status swoich rodaków i swój własny w społeczeństwie białej supremacji.


W czasie powstania zulusów Gandhi zorganizował jedyną jednostkę medyczną; udzielała ona pomocy rebeliantom, której to odmawiali biali doktorzy. Kiedy kontrakt Gandhiego zaczął się zbliżać do końca, czynił on ostatnie przygotowania do powrotu do ojczyzny. Kiedy doszła go wiadomość, że władze ustawodawcze natalu szykują projekt ustawy, która ma pozbawić hindusów praw wyborczych, zmienił zamiary. Za namową przyjaciół zdecydował się stanąć na czele opozycji przeciwko poczynaniom rządu. Wysłał kilka petycji do władz natalu, oraz brytyjskich w metropolii, w których informował o rażących naruszeniach podstawowych praw kolorowych. Mimo że nie był w stanie powstrzymać uchwalenia krzywdzącej ustawy, jego kampania osiągnęła pewien skutek. Zwróciła uwagę opinii publicznej na krzywdy mniejszości etnicznych w Afryce południowej. Gandhi i jego żona kasturba w okresie pobytu w Afryce południowej Przy wsparciu rodaków zdecydował się na pozostanie w Durbanie i kontynuowanie walki przeciwko niesprawiedliwości. Za jego sprawą w roku 1894 powołany został hinduski kongres Natalu 16, w którym sam Gandhi pełnił funkcję sekretarza.

A short biography on, mahatma gandhi in English

Okres ten zakończył się powrotem do radźkotu, gdzie gandhi prowadził skromne życie, utrzymując się z pisania pism procesowych 11 ; musiał jednak zakończyć tę działalność, gdy naraził się brytyjskiemu oficerowi. W swojej autobiografii opisał to zdarzenie jako nieudaną próbę wstawienia się za swoim starszym bratem. Niepowodzenia spowodowały, że postanowił przyjąć (w 1893) roczny kontrakt w hinduskiej firmie w Natalu w południowej Afryce. Walka essay o prawa obywatelskie w Afryce południowej (18931915) edytuj edytuj kod w tym okresie był człowiekiem nieśmiałym o łagodnym usposobieniu, obojętnym na sprawy polityczne. Pierwszą gazetę przeczytał w wieku 18 lat, a gdy przemawiał w sądzie, czynił to z twarzą skierowaną w dół ze względu na paraliżujący go wstyd i nieśmiałość. Pobyt w Afryce południowej zmienił gandhiego całkowicie, gdy spotkał się tam z upokorzeniem i odgórnym traktowaniem przez władze przebywających tam Hindusów. Gdy pewnego razu w sądzie w Durbanie urzędnik nakazał gandhiemu zdjęcie turbanu, ten, spokojny do tej pory człowiek, oburzył się i wyszedł z sali sądowej. Gandhi w okresie studiów w Londynie pewnego razu zdarzył się przykry incydent, kiedy to gandhi został wyrzucony z pociągu w pietermaritzburgu, gdy odmówił przesiadki z wagonu pierwszej klasy do trzeciej, którą zajmowali kolorowi, mimo że miał bilet uprawniający go do przejazdu klasą pierwszą.

mahatma biography

Później uważał tę działalność za przydatne doświadczenie w organizowaniu i uruchamianiu rozmaitych organizacji. Niektórzy z wegetarian, których spotkał, byli członkami brytyjskiego towarzystwa teozoficznego. Teozofowie byli zafascynowani buddyzmem oraz literaturą braministyczną. Dzięki ich zachęcie gandhi zaczął studiować bhagawadgitę. Mimo że wcześniej nie przejawiał zainteresowań teologicznych, zaczął czytać prace o hinduizmie, chrześcijaństwie, buddyzmie i innych religiach. Po przyjęciu w poczet brytyjskiej palestry w 1891 roku wrócił do Indii 9, zamieszkał w Bombaju, ale nie odniósł znaczących sukcesów jako adwokat. W tym czasie w zawodach prawniczych panowała w Indiach duża konkurencja, a gandhi nie był zbyt znaną postacią na salach rozpraw. Ubiegał się także, bez rezultatu, o pracę w niepełnym wymiarze songs w charakterze nauczyciela.

okazji, by podjąć studia w Anglii. W wieku 19 lat Gandhi został przyjęty do londyńskiego University college, gdzie miał podjąć studia prawnicze. Przed wyjazdem przysiągł matce, że będzie przestrzegał nakazów abstynencji od mięsa i alkoholu. Próbował stać się anglikiem, brał. Lekcje tańca, języka francuskiego czy etykiety, usiłował także przyjąć europejskie zwyczaje kulinarne, ale jego żołądek nie tolerował baraniny i kapusty, którą karmiła go jego gospodyni. Zaczął stołować się w londyńskich restauracjach wegetariańskich. Według jego własnych słów do wegetarianizmu przekonał się tylko w wyniku własnych przemyśleń, niewielki wpływ na to miały rady, jakich udzielała mu matka. Wstąpił także do brytyjskiego Stowarzyszenia wegetarian ( Vegeterian Society ) 7 i został wybrany do jego zarządu.

Gandhi od młodych lat poznawał zasady szanowania każdej żywej istoty, wegetarianizmu, poszczenia w celu samooczyszczenia organizmu oraz wzajemnej tolerancji pomiędzy wyznawcami różnych religii. Ojciec Gandhiego matka gandhiego w maju 1882, w wieku 13 lat, gandhi ożenił się z trzynastoletnią kasturbą makharji (małżeństwo zostało uzgodnione przez obydwie rodziny). Ze związku tego gandhi miał czterech gender synów: Harilala gandhiego (ur. 1888 manilala gandhiego (ur. 1892 ramdasa gandhiego (ur. 1897) i devdasa gandhiego (ur. Gandhi był przeciętnym uczniem szkół w Porbandarze, a później w Radźkocie.

Mahatma, gandhi, biography - facts, life history, role

Mohandas Karamchand Gandhi ( hindi, trb. Mohandas Karamćand Gandhi, trl. Mohandās Karamcand Gadhī, gudźarati ;. 2 października 1869 w, porbandarze 1,. 30 stycznia 1948 w, new Delhi 2 zwany: Mahatma, gandhi (hindi albo po prostu: Mahatma (hindi co w shredder sanskrycie znaczy wielka dusza jeden z twórców współczesnej państwowości indyjskiej i propagator pacyfizmu jako środka nacisku politycznego. Spis treści, wczesny okres edytuj edytuj kod, mohandas Karamchand Gandhi urodził się w rodzinie hinduskiej, w społeczności tzw. Modhów (zajmującej się głównie handlem) w, porbandarze gujarat ) w 1869. Był synem, karamchanda gandhiego 3, który pełnił funkcję diwana porbandaru i putlibaiu, oraz jego czwartej żony putlibaj 4 hinduski z odłamu wisznuickiego. Został wychowywany przez matkę żarliwą wyznawczynię wisznu i ulegał wpływom dżinijskiego otoczenia gujaratu.


Mahatma biography
all articles 40 articles
As a volunteer on Construction and Renovation project in Ghana, you will work alongside local people to help improve the infrastructure. Real Estate Assistant Resume samples and examples of curated bullet points for you r resume to help you get an interview.

6 Comment

  1. Aloud reader reads aloud the text displayed in an Android app,. Help me write my essay! Apply to customer Service representative, pharmacy technician, technician and more! The, industrial revolution produced the modern world, a world of increased affluence, longevity, urbanization. My pet Animal Essay for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and.

  2. Food, essay, research Paper Additives. 37 skechers Job vacancies available. Ask to help me write my college essay for me and after you proceed with the payment our writer is going to start working right away! Images of the voice over actors who play the voice of goku son / kakarot from. Mass media essay in kannada language translation aliens research paper?

  3. Get into the boat broker business from the Entrepreneur list of autos/transportation business ideas. Basically, what we do is we help students with writing their essays online. system essay essay on mass media in kannada language horror story writing essay consumerism and the environment essay writing. A few (2) of them have evidently moved offices since i have left. Turnitins formative feedback and originality checking services promote critical thinking, ensure academic integrity, and help students become better writers.

  4. As a graphic des igner, i knew I wanted to design my own wedding invitations and stationery. Rtf, and no bigger than 1Mb. On, he and his followers forced the British to leave india. We've got all the advice and the best deals on tefls, voluteering, work placements in Europe & more. Mahatma, gandhi was born on October 2, 1869 in Porbandar, gujrat, India.

  5. Following more than a decade of ironically trying to figure out wh o it was, the biography Channel is going away next summer, a e has. Gps watch reviews and other golf measuring device reviews to find the best golf yardage. Is it an olap tool? Herbal bath bags of lavender, peppermint, oatmeal and herbs. It spawned three games, each sporting their own take on the epic. A free inside look at real Estate Agent reviews for 451 companies.

  6. Nelson Mandela became south Africa's first black president in 1994, following a 20-year anti-apartheid campaign. Read more about his life and legacy, and explore videos, photos and more,. Mohandas Karamchand Gandhi (hindi, trb. Mohandas Karamćand Gandhi, trl. Mohandās Karamcand Gadhī, gudźarati ;. Biography of Mark Twain and a searchable collection of works).

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*